Δημοσίευση 19/12/17, 21:37

#1

Πιστοποίηση Ιστορικών Μοτοσυκλετών

Η ΜΟΤΟΕ ήδη ξεκίνησε τη προσπάθεια διάσωσης, καταγραφής και πιστοποίησης των ιστορικών μοτοσυκλετών που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
Μέσω των λεσχών που την απαρτίζουν προσεγγίζει τον κάθε μοτοσικλετιστή που διαθέτει
μια τέτοια μοτοσυκλέτα και του δίνει τη δυνατότητα αυτή.

Η πιστοποίηση για τον Σύλλογο Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου θα γίνεται από τον Βαγγέλη Κωστάκη που παρακολούθησε το σεμινάριο κατά την διάρκεια της 22ης Πανελλήνιας Χειμερινής Συγκέντρωσης Μοτοσυκλετιστών

Η συμπλήρωση των εντύπων πιστοποίησης πρέπει να γίνει με προσοχή και να είναι πλήρης, όχι η πιο εύκολη υπόθεση, αλλά σαφώς το πιο δύσκολο βήμα, δηλαδή η διάσωση της μοτοσυκλέτας σας, έχει ήδη γίνει από εσάς!

Η πιστοποίηση θα την καταγράψει, θα της αποδώσει μια κατηγορία και θα δώσει στον
ιδιοκτήτη της τη δυνατότητα να τη διατηρεί και να την απολαμβάνει με τον οικονομικότερο νόμιμο τρόπο.
Αν θέλουμε να συνοψίσουμε τα παρακάτω είναι τα σημαντικότερα οφέλη της πιστοποίησης:

1. Η πιστοποίηση είναι η «ταυτότητα» που θα συνοδεύει από εδώ και στο εξής τη μοτοσυκλέτα και θα αποδεικνύει την ιστορική αξία της , ώστε ακόμη και σε περίπτωση
πρόκλησης ζημιάς σε αυτήν από τρίτο, να αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης της πλήρως.

2. Με τη πιστοποίηση μπορεί η μηχανή να συμμετάσχει σε ομαδική ασφάλιση πολύ μικρού κόστους, να βγάλει πινακίδες “ιστορκού οχήματος» αν δεν διαθέτει τις κανονικές του Υπουργείου Μεταφορών, να συμμετέχει σε τοπικές αλλά και διεθνείς εκδηλώσεις
που αφορούν κλασσικά οχήματα, όπως επιδείξεις, συγκεντρώσεις, ράλι ακριβείας
ή ταχύτητας, παρελάσεις κλπ.

3. Έχοντας ελαχιστοποιηθεί το ετήσιο κόστος διατήρησης της μοτοσυκλέτας, δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της να αναπτύξει συλλογή ιστορικών οχημάτων εάν είναι λάτρης
του κλασσικού.
Επίσης μπορεί να τη μετακινεί νόμιμα από και προς το συνεργείο, να την βγάζει περιστασιακές βόλτες για δοκιμές επισκευών, συντήρησης κινητήρα και να μετακινείται προς και από τις κλασσικές εκδηλώσεις που οργανώνονται συχνά.

Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης, πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι κανόνες που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση που περιγράφει το ειδικό καθεστώς που διέπει
τα ιστορικά οχήματα.

Επειδή τη στιγμή αυτή όλες οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται σε διαβούλευση με τους κρατικούς υπευθύνους, μόλις καθοριστούν και υπογραφεί η νέα Υ. Α. θα σας γνωστοποιηθεί.


Εικόνα
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ