Δημοσίευση 06/02/18, 15:08

#1

Χορηγία Η&Κ Α.Ε.Β.Ε.

Χρυσή χορηγία από την ΗΚ Αεβε οι νέοι κοιλοδοκοί και τα πάνελ οροφής για τις ανάγκες σκίασης στο Σπίτι του Συλλόγου στο σας ευχαριστούμε θερμά .
Την επόμενη Κυριακή 11/2/2018 θα γίνει η κατασκευή και τοποθέτηση θα είμαστε εκεί στο Σπίτι στο Σκαλάνι στις 10:00 κάθε εθελοντική εργασία καλοδεχούμενη.
Σύλλογος Μοτοσυκλετιστών Σκαλανίου
Κανόνες λειτουργίας και όροι χρήσης του Φόρουμ